Oferta

O NAS

Biuro rachunkowe Accounts4u zapewnia kompleksową obsługę księgową, podatkową oraz zajmuje się sprawozdawczością finansową i giełdową. Naszymi Klientami są zarówno małe, jednoosobowe firmy jak i duże przedsiębiorstwa z oddziałami zagranicznymi. Zawsze blisko współpracujemy z naszymi Klientami dostosowując ofertę pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa.

Korzystając z naszych usług przedsiębiorstwo może odnieść wymierne oszczędności finansowe, zmniejszyć nadmierne zatrudnienie, poświęcić więcej czasu na rozwijanie głównej gałęzi biznesu.

Oferta na kompleksową obsługę w zakresie księgowości oraz kadr i płac

 Szanowni Państwo,
Dziękujemy za możliwość złożenia Państwu oferty w zakresie pełnej obsługi księgowej Państwa firmy.
Proponujemy Państwu usługi zorientowane na klienta, których celem jest szeroko rozumiana optymalizacja. Rekomendacją wyboru nas na Partnera w biznesie jest nie tylko doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów, ale przede wszystkim nasze wcześniejsze doświadczenie w zakresie księgowości, podatków, kadr i płac, audytu, doradztwa rachunkowego, finansowego oraz transakcyjnego. Jesteśmy przekonani, że Accounts posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje, żeby zarówno spełnić wymogi przepisów prawnych, jak także sprostać Państwa wymaganiom oraz mamy nadzieję, że prezentowana oferta zyska Państwa uznanie i aprobatę pozwalając nam na nawiązanie współpracy w obszarze księgowości.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 Z poważaniem,
 Dorota Kuc
Prezes Zarządu

OFERTA

Biuro zajmuje się obsługą następujących podmiotów: spółka, działalność gospodarcza, oddział zagraniczny, grupa kapitałowa.

W ramach tych podmiotów zajmujemy się: obsługą księgową, kadrami i płacami, reprezentowaniem podmiotu przed urzędami, sprawozdawczością, audytem, doradztwem podatkowym, analizami zarządczymi.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Założenia oferty Zgodnie z Państwa zapytaniem, przedstawiamy niniejszym ofertę na prowadzenie pełnej księgowości i rozliczeń podatkowych Państwa firmy.

Niniejsza oferta została przygotowana na podstawie otrzymanych od Państwa informacji dot. charakterystyki skali działalności podmiotu. W otrzymania dodatkowych informacji w toku procesu ofertowego, mogących mieć wpływ na przygotowaną wycenę, zakładamy możliwość renegocjacji wynagrodzenia.

BIEŻĄCE USŁUGI KSIĘGOWE

ZAKRES PRAC

  • Bieżąca usługi księgowe:

Prowadzenie ewidencji operacji gospodarczych w księdze rachunkowej zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami podatkowymi;
Prowadzenie ewidencji analitycznej majątku trwałego;
Prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków z dostawcami i odbiorcami;
Prowadzenie ewidencji analitycznej rozrachunków z pracownikami;
Przygotowywanie miesięcznych i rocznych raportów zgodnie z wymogami Spółki.

  • Miesięczne usługi dotyczące podatku CIT:

Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

  • Miesięczne usługi dotyczące podatku VAT:

Prowadzenie rejestrów VAT;
Rozliczanie podatku VAT;
Przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych – VAT-7;
Przygotowywanie informacji podsumowujących dotyczących transakcji wewnątrz-wspólnotowych;

  • Wysyłka JPK- VAT

Od 1 stycznia 2018 obowiązkiem wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK-VAT objęta zostaje ostatnia grupa podatników – mikroprzedsiębiorstwa. Tym samym wszyscy podatnicy podatku VAT będę musieli, obok wysyłki deklaracji VAT-7/7K składać również dodatkowy co miesiąc raport JPK-VAT.

  • Reprezentacja przed urzędami

Reprezentacja przed urzędem skarbowym, ZUS, GUS, urzędem gminy oraz wszelkimi innymi urzędami, do których zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy zobligowany składać.

  •  Raporty miesięczne:

Przygotowanie bilansu i rachunku wyników

  • Usługi związane z zamknięciem roku:

Przygotowywanie rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie wymaganiami Ustawy o Rachunkowości;
Przygotowywanie rocznych deklaracji podatkowych – CIT-8;
Przygotowanie potwierdzeń stanów należności i zobowiązań.